Attaqueer heeft tijden gekend waarin er een bloeiende 'jeugd' was, onder de bezielende leiding van één of enkele oudere leden.
Naast theorie was er natuurlijk de praktijk van het schaken.
Spannend waren de examens die al dan niet werden bekroond met een pionnen-, toren- of koningsdiploma.

Op dit moment is er bij gebrek aan belangstelling - talloze andere schaakverenigingen kampen met dit verschijnsel - besloten 'even' geen 'jeugd' te hebben.

Wie weet, bij voldoende belangstelling, of het er weer van komt.
Ons bestuurslid Hans Jasperse draagt nog steeds de titel 'jeugdleider'.