Clubavond Vrijdagavond vanaf 20.00 uur
  Indeling aanwezige leden 20.30 uur
SpeellocatieKantine IJsclub Nibbixwoud
Oosterwijzend 22
1688DA Nibbixwoud
Email info@attaqueer.nl

Bestuur

VoorzitterJos Vlaartel.072-5717252
en 06 42368800
Secretaris Barry de Vries tel.0229-573829
Penningmeester
en ledenadministr.
Wim Velthorsttel.0229-201144
WedstrijdleiderGerard Beerepoottel.0229-571687
Bestuurslid Arien Heddes tel.0229-572542
en 06 83650637

Contributie per jaar

vanaf 20 jaar € 85,00
tot 20 jaar € 45,00
dubbellid (vanaf 20 jaar) € 45,00
Bankrekening NL17RABO0344258084

Externe competitie: teamleiders

Attaqueer 1 Jos Vlaar
Attaqueer 2 Hans Jasperse